Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG


Đây là thỏa thuận giữa bạn và Fonos ("Fonos", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi") về dịch vụ âm thanh kỹ thuật số do Fonos triển khai ("Dịch vụ"). Các Điều khoản Sử dụng của Fonos, các quy tắc, chính sách và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp liên quan đến Dịch vụ và các điều khoản sau đây (gọi chung là "Điều khoản", có thể thay đổi) tạo thành một phần của thỏa thuận này và có ảnh hưởng đến việc sử dụng Dịch vụ của bạn.

Bằng việc truy cập ứng dụng của chúng tôi, Fonos, bạn đã đồng ý với các quy tắc sử dụng dịch vụ, tất cả các điều khoản và quy định hiện hành, đồng thời chịu trách nhiệm tuân thủ trước pháp luật. Nếu không đồng ý với các điều khoản nói trên, bạn sẽ không thể truy cập vào Fonos. Các nội dung trên Fonos được bảo vệ bởi Luật pháp hiện hành.

1, Tài khoản của bạn; Tùy chọn thông báo

Nếu chưa có tài khoản Fonos, bạn cần tạo mới để sử dụng Dịch vụ. Để quản lý tùy chọn thông báo từ Fonos, hãy mở phần cài đặt trên điện thoại.

2, Gói Hội viên

Là một phần trong Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể cung cấp, điều chỉnh gói Hội viên cũng như có sự thay đổi các tính năng của gói tùy theo thời điểm. Khi đăng ký gói Hội viên, bạn đã đồng ý với những điều khoản, điều kiện sử dụng và giới hạn của các gói này, được đăng tải trên trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi.

3, Quyền Sử dụng

Quyền được cấp để tạm thời tải xuống một bản sao âm thanh của Fonos trên mỗi thiết bị cá nhân, phi thương mại, chỉ trong ứng dụng Fonos. Đây là việc cấp phép sử dụng, không phải là chuyển nhượng quyền sở hữu. Dựa trên việc được cấp phép này, bạn không được: (a) sửa đổi hoặc sao chép các nội dung; (b) sử dụng các nội dung cho mục đích thương mại hoặc bất kỳ hoạt động truyền bá thông tin nào (thương mại hoặc phi thương mại); (c) cố gắng dịch ngược hoặc đảo ngược công nghệ của Fonos; (d) xóa bản quyền hoặc loại bỏ các ký hiệu độc quyền khỏi nội dung; (e) chuyển nội dung cho bên thứ ba hoặc "nhân bản" tài liệu trên máy chủ khác; hoặc (f) thực hiện bất kỳ hình thức gian lận nào nhằm mục đích sao chép, chia sẻ và/hoặc tải xuống bản sao âm thanh của Fonos một cách không hợp lệ.

Quyền sử dụng sẽ tự động vô hiệu nếu bạn vi phạm các điều khoản nói trên và có thể bị Fonos chấm dứt bất cứ lúc nào. Khi dừng việc nghe các nội dung này hoặc khi quyền sử dụng này hết thời hạn, bạn phải hủy mọi nội dung đã tải xuống, dù ở định dạng kỹ thuật số hay bản in.

4, Nội dung trả phí

Sau khi thanh toán thành công, chúng tôi khuyến khích bạn tải xuống nội dung đó ngay sau khi mua. Bạn cũng có thể tải lại nội dung này thông qua tài khoản hội viên đã đăng ký. Tuy nhiên, Fonos không đảm bảo rằng nội dung này luôn luôn có sẵn để tải xuống lại và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu nội dung đó không còn khả dụng để tải lại trong những lần sau.

5, Chương trình khuyến mại và Nội dung cho Hội viên

Chúng tôi có thể cung cấp một số nội dung không cần trả phí cho bạn thông qua Dịch vụ. Bạn sẽ có quyền truy cập vào các nội dung này miễn phí, như một quyền lợi của gói Hội viên, với điều kiện bạn vẫn đang duy trì đăng ký Hội viên. Chúng tôi cũng có thể xóa nội dung này khỏi tài khoản, thiết bị và ứng dụng của bạn hoặc hạn chế khả năng truy cập của bạn.

6, Tính khả dụng của nội dung

Chúng tôi có thể thêm hoặc xóa nội dung trả phí, khuyến mãi và nội dung độc quyền cho Hội viên (gọi chung là "Nội dung") khỏi danh mục, gói Hội viên và Dịch vụ của chúng tôi bất cứ lúc nào và không đảm bảo tính khả dụng của bất kỳ Nội dung cụ thể nào, không đảm bảo số lượng tối thiểu của Nội dung trong bất cứ gói Hội viên nào. Một số Nội dung của chúng tôi có thể chỉ hiển thị ở những lãnh thổ nhất định và chúng tôi có thể tùy chỉnh vị trí địa lý để hạn chế quyền truy cập ngoài các vùng lãnh thổ ấy.

7, Phí và Gia hạn

Phí cho nội dung đã mua, gói Hội viên, gói đăng ký và các dịch vụ khác sẽ được nêu rõ tại thời điểm bạn mua hoặc đăng ký, nếu có, và được công khai trên các trang thông tin của chúng tôi. Phí cho các gói Hội viên có thể thay đổi. Phí có thể phải chịu thuế, do chúng tôi hoặc bên thứ ba thu và không được hoàn lại trừ những trường hợp cụ thể được mô tả trong các Điều khoản này.

Nếu gói hội viên của bạn là gói tự động gia hạn, trừ khi bạn thông báo cho chúng tôi rằng bạn muốn hủy hoặc không muốn tự động gia hạn gói hội viên trong vòng 48 giờ trước hạn thanh toán, gói sẽ được tự động gia hạn và điều này cùng có nghĩa là bạn ủy quyền cho chúng tôi, hoặc bên thứ ba mà bạn giao dịch (mà không cần thông báo cho bạn, trừ khi luật hiện hành yêu cầu) để thu các khoản phí được áp dụng khi đó và bất kỳ khoản thuế nào, bằng cách sử dụng bất kỳ phương thức thanh toán nào mà bạn đã đăng ký trên hệ thống.

Nếu tất cả các thẻ tín dụng hoặc các phương thức thanh toán bạn từng thực hiện trên hệ thống của chúng tôi đều bị từ chối, chúng tôi có thể hủy gói Hội viên của bạn, trừ khi bạn cung cấp cho chúng tôi thẻ tín dụng mới hoặc phương thức thanh toán mới. Nếu bạn cung cấp thẻ tín dụng hoặc phương thức thanh toán mới và thực hiện giao dịch thành công trước khi hết hạn gói Hội viên, thời hạn của gói mới sẽ dựa trên ngày gia hạn ban đầu chứ không phải ngày giao dịch thành công.

8, Gói hội viên và hủy gia hạn

Bạn có thể hủy gia hạn gói hội viên bằng cách truy cập trang chi tiết tài khoản trên Fonos - Ứng dụng Sách nói, Thiền định, Truyện ngủ, Tóm tắt sách & nhiều hơn nữa hoặc liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ thêm. Nếu bạn đã đăng ký gói hội viên của mình trên ứng dụng Fonos, vui lòng truy cập trang dành cho iOS hoặc trang dành cho Google Play để biết thông tin về cách hủy gia hạn gói hội viên. Nếu bạn hủy gia hạn gói hội viên, bạn sẽ không được hoàn lại bất kỳ khoản phí nào đã trả. Quyền lợi hội viên của bạn sẽ chấm dứt vào cuối kỳ thanh toán, sau khi hủy gói bạn vẫn có thể truy cập vào nội dung đã mua.

9, Hạn chế Dịch vụ

Chúng tôi có quyền cho phép hoặc từ chối quyền hội viên hoặc hạn chế việc sử dụng dịch vụ theo quyết định của chúng tôi. Bạn không được chuyển nhượng hoặc giao lại gói cũng như quyền hội viên của mình cho bất kỳ ai. Chúng tôi có thể thực hiện các hành động mà chúng tôi cho là cần thiết để ngăn chặn việc gian lận và lạm dụng, bao gồm cả việc đặt ra các hạn chế về số lượng nội dung hoặc các dịch vụ mà bạn có thể truy cập.

10, Miễn trừ trách nhiệm

Các nội dung của Fonos được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng". Công ty cổ phần Fonos không bảo đảm, thể hiện hay ngụ ý, vì thế từ chối và phủ nhận tất cả các bảo đảm khác bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý hoặc các điều kiện về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm quyền khác.

Hơn nữa, Fonos Corporation không đảm bảo và đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, các kết quả có thể xảy ra, hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các nội dung trên trang web của mình; liên quan đến những nội dung đó hoặc trên bất kỳ trang web nào liên kết với Fonos.

11, Trách nhiệm chấp hành pháp luật về xuất bản và sở hữu trí tuệ

Bằng cách truy cập trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi, và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý và cam kết tuân thủ các quy định sau đây về xuất bản và sở hữu trí tuệ:

- Quyền sở hữu trí tuệ: Các bản sao âm thanh và tất cả các nội dung liên quan được cung cấp thông qua trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi đều được bảo vệ bởi Luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và các quyền tác giả tương ứng. Bạn đồng ý rằng tất cả các quyền, tiêu đề và lợi ích sở hữu trí tuệ đối với các tác phẩm này thuộc về chúng tôi hoặc các bên thứ ba đã cấp quyền cho chúng tôi.

- Tuân thủ luật pháp: Bạn cam kết tuân thủ tất cả các quy định và pháp luật liên quan về xuất bản và sở hữu trí tuệ khi sử dụng tác phẩm của chúng tôi. Bạn đảm bảo rằng việc sử dụng tác phẩm của chúng tôi không vi phạm bất kỳ quy định nào về quyền tác giả hoặc sở hữu trí tuệ.

- Bản quyền và kiểm soát: Các tác phẩm được cung cấp dưới dạng bản quyền và bạn không được can thiệp vào hoặc loại bỏ bất kỳ thông tin về bản quyền hoặc điều kiện sử dụng nào được gắn liền với các tác phẩm này.

12, Hạn chế

Trong mọi trường hợp, Fonos và các nhà cung cấp dịch vụ sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất dữ liệu hoặc lợi nhuận, hoặc thiệt hại do gián đoạn kinh doanh) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Fonos. Ngay cả khi Fonos hoặc đại diện được ủy quyền của Fonos đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng xảy ra thiệt hại đó. Bởi vì một số khu vực pháp lý không cho phép hạn chế việc chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại do hệ quả của một hành động hoặc thiệt hại ngẫu nhiên, những hạn chế này có thể không áp dụng cho bạn.

13, Tính xác thực của tài liệu

Các nội dung xuất hiện trong Fonos có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, đánh máy hoặc chụp ảnh. Fonos không đảm bảo rằng các nội dung trên Fonos đều chính xác, đầy đủ hoặc mới nhất. Fonos có thể thay đổi nội dung có trên Fonos bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Tuy nhiên, Fonos không đưa ra bất kỳ cam kết nào về việc cập nhật các nội dung.

14, Liên kết khác

Dịch vụ có thể chứa liên kết, thông tin và tham chiếu đến các sản phẩm, dịch vụ và trang web của bên thứ ba mà chúng tôi không kiểm soát hoặc duy trì (“Trang web của bên thứ ba”). Việc liên kết được hiển thị trên ứng dụng không có nghĩa là Fonos đã xác nhận nội dung được sử dụng trong trang web của bên thứ ba. Việc truy cập và sử dụng bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào cũng có nguy cơ đối với bạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm về (a) tính chính xác hoặc độ tin cậy của thông tin trên Trang web của bên thứ ba, (b) các hành vi hoặc thiếu sót của nhà điều hành Trang web của bên thứ ba (hoặc đối tác hoặc chi nhánh của họ), (c) bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào, hoặc (d) bất kỳ giao dịch nào bạn thực hiện liên quan đến việc sử dụng hoặc truy cập của bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào.

15, Sửa đổi

Fonos có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước và sự sửa đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi Điều khoản sửa đổi có hiệu lực nghĩa là bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với phiên bản hiện tại của Điều khoản. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào, bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ.

16, Luật pháp

Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh và xây dựng theo luật pháp Việt Nam và bạn phải hoàn toàn tuân thủ thẩm quyền của các tòa án ở địa phương.

17, Tranh chấp

Bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh hoặc liên quan đến các Điều khoản này, hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ phải tuân theo việc giải quyết tranh chấp, luật pháp, tuyên bố từ chối trách nhiệm và tất cả các điều khoản khác trong Điều khoản sử dụng của Fonos.