Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FONOS


Chính sách bảo mật này (“Chính sách”) nêu rõ cách thức Công Ty Cổ Phần Fonos và các công ty liên kết của Công Ty Cổ Phần Fonos (“chúng tôi” hoặc “Fonos”) thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân từ người dùng ứng dụng di động Fonos (“Fonos” hoặc “Ứng dụng”), trang web này (“Trang web”) và các dịch vụ khác do Fonos cung cấp (gọi chung là “Dịch vụ”). Chính sách này mở rộng phạm vi áp dụng cho bất kỳ ứng dụng di động hoặc trang web bổ sung nào của chúng tôi có Chính sách này.

Bằng cách tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đồng ý rõ ràng với việc chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn, như được xác định trong Chính sách này. Điều quan trọng là bạn thừa nhận rằng bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi. Tuy nhiên, việc chọn không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi có thể dẫn đến việc chúng tôi không thể cung cấp cho bạn Dịch vụ của chúng tôi hoặc giải quyết các thắc mắc của bạn.

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

We obtain information about you through various means:

Chúng tôi thu thập thông tin về bạn thông qua nhiều hình thức khác nhau:

1, Thông tin bạn cung cấp:

Chúng tôi thu thập thông tin trực tiếp từ bạn, bao gồm tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ email, số điện thoại, tài khoản Facebook và tài khoản Google của bạn.

2, Thông tin tổng hợp:

“Dữ liệu tổng hợp” là dữ liệu được thu thập về các nhóm hoặc danh mục các tính năng, dịch vụ hoặc cá nhân, với thông tin nhận dạng cá nhân đã bị xóa. Ví dụ, chúng tôi có thể thu thập thông tin về cách bạn và những người khác sử dụng một tính năng cụ thể mà không có dữ liệu cá nhân nào được đưa vào thống kê kết quả.

3, Thông tin từ bên thứ ba:

Chúng tôi có thể nhận thông tin về bạn từ các nguồn bên ngoài mà chúng tôi có thể kết hợp với dữ liệu được thu thập từ Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có tùy chọn kết nối với các dịch vụ của bên thứ ba như Facebook để nhập thông tin về các kết nối của bạn, từ đó cho phép bạn kết nối với các dịch vụ của bên thứ ba này trên Dịch vụ của chúng tôi. Một số dịch vụ của bên thứ ba này cũng có thể chia sẻ dữ liệu từ tài khoản của bạn để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể trực tiếp quản lý cài đặt quyền riêng tư của mình với các dịch vụ bên thứ ba này.

4, Thông tin được thu thập tự động:

Chúng tôi tự động ghi lại thông tin về bạn và thiết bị của bạn. Điều này bao gồm hệ điều hành máy tính của bạn, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, các trang đã xem, thời lượng truy cập trang, thời gian truy cập, địa chỉ IP và chi tiết về tương tác của bạn với Fonos. Chúng tôi cũng thu thập:

- Thông tin được lưu trữ trên điện thoại của bạn, chẳng hạn như ID nhà quảng cáo, nhãn hiệu và kiểu điện thoại cũng như ngôn ngữ mặc định.

- Thông tin đăng nhập của bạn (qua email, số điện thoại hoặc Facebook).

- Vị trí gần đúng của bạn (được xác định bởi địa chỉ IP của bạn).

5, Cookie:

Chúng tôi chỉ có thể sử dụng “cookie” để nâng cao Dịch vụ của mình. Cookie là các tệp dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn bởi một trang web. Chúng giúp chúng tôi cải thiện Dịch vụ và trải nghiệm người dùng của bạn. Cookie cho phép chúng tôi phân tích phần nào trong Dịch vụ của chúng tôi phổ biến và theo dõi lượt truy cập.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN NHƯ THẾ NÀO

Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý thông tin cá nhân của mình được sử dụng trong phạm vi pháp luật áp dụng cho phép và cho các mục đích sau:

1, Vận hành, bảo trì và nâng cao:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để vận hành, duy trì và cải thiện trang web, sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi.

2, Phân tích mức sử dụng ứng dụng:

Việc sử dụng Ứng dụng của bạn được phân tích để nâng cao hiệu suất của Ứng dụng của chúng tôi và trải nghiệm người dùng.

3, Kết nối với bạn bè:

Chúng tôi tạo điều kiện cho việc tìm kiếm và kết nối với bạn bè của bạn theo hướng dẫn của bạn.

4, Nội dung và quảng cáo được cá nhân hóa:

Chúng tôi cung cấp các quảng cáo, nội dung và thông tin tùy chỉnh và được cá nhân hóa phù hợp với sở thích của bạn.

5, Thông báo hoạt động:

Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bè của bạn về các hoạt động trên Fonos của bạn.

6, Phân tích việc sử dụng và cá nhân hóa:

Chúng tôi giám sát và phân tích các dạng thức sử dụng để cá nhân hóa và nâng cao trải nghiệm với Fonos của bạn.

7, Hỗ trợ khách hàng:

Thông tin của bạn được sử dụng để trả lời các nhận xét, câu hỏi và cung cấp dịch vụ khách hàng.

8, Truyền thông:

Chúng tôi gửi nhiều loại thông tin khác nhau, bao gồm xác nhận, hóa đơn, thông báo kỹ thuật, cập nhật, cảnh báo bảo mật cũng như các tin nhắn hỗ trợ và quản trị.

9, Bảo mật và phòng chống gian lận:

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để bảo vệ khỏi các hoạt động gian lận, trái phép hoặc bất hợp pháp.

10, Khuyến mãi và tin tức:

Chúng tôi thông báo về các chương trình khuyến mãi, sự kiện sắp đến và tin tức liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như những sản phẩm và dịch vụ do các đối tác đã chọn của chúng tôi cung cấp.

Cơ sở pháp lý để xử lý thông tin cá nhân của bạn bao gồm (a) có được sự đồng ý của bạn cho những mục đích nêu trên và (b) sự cần thiết của việc xử lý đó để cung cấp Dịch vụ. Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi, thực hiện nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp, thực thi thỏa thuận và xóa thông tin đó ngay lập tức khi chấm dứt tài khoản.

CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Bạn đồng ý cho Fonos chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trong một số trường hợp nhất định mà không cần thông báo trước, trừ khi luật pháp yêu cầu, như được nêu dưới đây:

1, Chia sẻ với bạn bè:

Thông tin cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với bạn bè của bạn trên Fonos theo tùy chọn được cài đặt trong tài khoản của bạn.

2, Dịch vụ mạng xã hội:

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các dịch vụ mạng xã hội chọn lọc nếu bạn cho phép việc chia sẻ như vậy thông qua các dịch vụ của chúng tôi.

3, Nhà cung cấp dịch vụ:

Dữ liệu của bạn có thể được chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ Fonos trong các hoạt động như gửi thông tin qua email và quản lý các chiến dịch tiếp thị.

4, Pháp lý, Bảo vệ và An toàn:

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn vì lý do pháp lý, bảo vệ và an toàn, bao gồm:

- Tuân thủ pháp luật.

- Đáp ứng các yêu cầu hợp pháp và các thủ tục pháp lý.

- Bảo vệ quyền và tài sản của Fonos, đại lý, khách hàng của chúng tôi và những bên khác có quyền và lợi ích liên quan. Điều này bao gồm việc thực thi các thỏa thuận, chính sách và điều khoản sử dụng của chúng tôi.

- Giải quyết các tình huống khẩn cấp, bao gồm sự an toàn của nhân viên, đại lý, khách hàng của chúng tôi hoặc bất kỳ cá nhân nào có quyền và lợi ích liên quan.

5, Giao dịch kinh doanh:

Trong trường hợp đàm phán liên quan đến việc bán hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh hoặc tài sản của chúng tôi, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn. Các giao dịch như vậy có thể bao gồm sáp nhập, cấp vốn, mua lại hoặc thủ tục phá sản.

6, Chia sẻ dữ liệu tổng hợp:

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu tổng hợp với các bên thứ ba có quan tâm để hỗ trợ họ nghiên cứu, phát triển sản phẩm và hiểu rõ hơn về sở thích cũng như dạng thức sử dụng liên quan đến thông tin, sản phẩm, dịch vụ, dữ liệu, nội dung, quảng cáo, khuyến mãi và/hoặc chức năng cụ thể trên Dịch vụ.

NGƯỜI VÀ TỔ CHỨC ĐƯỢC PHÉP XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin cá nhân của bạn được thu thập từ bạn sẽ được chuyển đến, lưu trữ, sử dụng và xử lý bởi chúng tôi và các công ty cùng nhóm của chúng tôi, toàn bộ hoặc một phần, tại Việt Nam. Fonos sẽ chỉ chuyển thông tin cá nhân của bạn ra nước ngoài theo luật và quy định áp dụng về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Hơn nữa, bằng cách cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi được chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba mà chúng tôi có mối quan hệ hợp đồng, như đã đề cập trong phần "Chia sẻ thông tin cá nhân" ở trên. Để đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba này tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ thông tin cá nhân giống như chúng tôi, chúng tôi sẽ thiết lập các thỏa thuận tương ứng bao gồm các điều khoản được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu của bạn. Các thỏa thuận này đảm bảo rằng thông tin đó chỉ được sử dụng để cung cấp dịch vụ cho Fonos.

THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐƯỢC XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO

Fonos tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân như tên, chi tiết liên hệ và dữ liệu sử dụng để cung cấp và nâng cao dịch vụ của chúng tôi, liên lạc với bạn và đảm bảo an ninh. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu với các bên thứ ba để cải thiện dịch vụ của mình. Quyền riêng tư về dữ liệu của bạn rất quan trọng; bạn có thể truy cập, sửa hoặc xóa dữ liệu của mình.

HẬU QUẢ KHÔNG MONG MUỐN VÀ THIỆT HẠI CÓ THỂ XẢY RA

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, trên thực tế, không may chúng tôi có thể gặp phải một số hành vi vi phạm thông tin và sự cố về quyền riêng tư có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn và thiệt hại tiềm ẩn cho bạn, bao gồm:

1, Truy cập và tiết lộ trái phép:

Có nguy cơ một số cá nhân không được ủy quyền có thể truy cập vào thông tin cá nhân của bạn, có khả năng dẫn đến hành vi trộm cắp danh tính, gian lận hoặc sử dụng trái phép thông tin của bạn. Chúng tôi đã triển khai các biện pháp bảo mật mạnh mẽ, chẳng hạn như mã hóa, kiểm soát quyền truy cập và kiểm tra bảo mật thường xuyên để giảm thiểu rủi ro truy cập trái phép.

2, Dữ liệu không chính xác:

Thông tin cá nhân không chính xác hoặc lỗi thời có thể dẫn đến lỗi trong Dịch vụ của chúng tôi, dẫn đến trải nghiệm không tối ưu cho bạn. Để giảm thiểu điều này, chúng tôi cung cấp các cơ chế để bạn xem xét và cập nhật dữ liệu cá nhân của mình nhằm đảm bảo tính chính xác của dữ liệu đó. Bạn có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin của mình trong cài đặt tài khoản và nhóm hỗ trợ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn.

QUYỀN CỦA BẠN

Việc chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cũng cho bạn có một số quyền nhất định. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Điều 4 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, Điều 9 Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân và Mục I, Chương 5 của Nghị định số 52/2013/ND-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 về thương mại điện tử (được sửa đổi và bổ sung vào từng thời điểm).

Theo nguyên tắc chung, luật và quy định có thể được sửa đổi theo thời gian. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn nên định kỳ xem xét các quyền hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật để luôn được cập nhật về quyền lợi của bạn.

LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi sẽ lưu trữ, sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của bạn miễn là tài khoản của bạn vẫn hoạt động và trong khoảng thời gian cần thiết hợp lý để thực hiện nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ LỰA CHỌN CỦA BẠN

Bạn có các quyền cụ thể và khả năng thực hiện các lựa chọn nhất định liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của bạn:

- Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bằng cách gửi email đến privacy@fonos.vn với dòng tiêu đề “Thông tin cá nhân”.

- Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào bằng cách xóa tài khoản của mình thông qua tính năng xóa tài khoản nằm trong phần thông tin cá nhân trên trang hồ sơ của bạn.

- Email tiếp thị của chúng tôi cung cấp hướng dẫn về cách “chọn không tham gia”. Nếu bạn chọn không tham gia, xin lưu ý rằng chúng tôi vẫn có thể gửi cho bạn các email không mang tính tiếp thị. Những email không tiếp thị này liên quan đến tài khoản của bạn và các tương tác kinh doanh của chúng tôi với bạn.

- Bạn có thể gửi yêu cầu liên quan đến thông tin cá nhân đến Thông tin liên hệ của chúng tôi được cung cấp bên dưới. Bạn có khả năng yêu cầu thay đổi tùy chọn liên hệ của mình, từ chối chia sẻ thông tin của bạn với người khác và cập nhật thông tin cá nhân của bạn.

- Thông thường, bạn có thể xóa hoặc từ chối cookie khỏi Dịch vụ của chúng tôi thông qua cài đặt trình duyệt của bạn. Nhiều trình duyệt ban đầu được cài đặt để chấp nhận cookie và cài đặt này vẫn duy trì cho đến khi bạn thực hiện thay đổi. Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn xóa hoặc từ chối cookie của chúng tôi, điều đó có thể ảnh hưởng đến chức năng Dịch vụ của chúng tôi dành cho bạn.

QUẢNG CÁO VÀ TIẾP THỊ LẠI

Chúng tôi có thể cho phép các công ty khác, được gọi là máy chủ quảng cáo hoặc mạng quảng cáo của bên thứ ba, hiển thị quảng cáo trên Trang web hoặc Ứng dụng. Các máy chủ quảng cáo hoặc mạng quảng cáo của bên thứ ba này sử dụng công nghệ để truyền quảng cáo và liên kết trực tiếp đến trình duyệt của bạn, sau đó xuất hiện trên Trang web. Địa chỉ IP của bạn sẽ được họ tự động nhận khi điều này xảy ra. Ngoài ra, họ có thể sử dụng các công nghệ khác như cookie, JavaScript hoặc đèn hiệu web để đánh giá tính hiệu quả của quảng cáo và điều chỉnh nội dung quảng cáo của họ. Hơn nữa, các đơn vị quảng cáo này có thể hiển thị quảng cáo cho bạn trên các trang web khác (bao gồm quảng cáo cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi) dựa trên thông tin được thu thập từ việc bạn sử dụng Trang web. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ “tiếp thị lại” của Google để hướng quảng cáo của chúng tôi đến bạn tùy theo việc bạn sử dụng Trang web hoặc Ứng dụng trước đây khi bạn truy cập các trang web khác trong mạng nội dung của Google.

Xin lưu ý rằng nhà quảng cáo có thể nhắm mục tiêu quảng cáo đến người dùng dựa trên các thuộc tính người dùng cụ thể. Nếu bạn tham gia vào loại quảng cáo được nhắm mục tiêu này, nhà quảng cáo hoặc máy chủ quảng cáo có thể kết luận rằng bạn phù hợp với mô tả đối tượng mà họ hướng đến tiếp cận. Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi không áp dụng và chúng tôi không thể điều chỉnh hoạt động của các máy chủ quảng cáo, mạng quảng cáo hoặc khách hàng quảng cáo của họ.

LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB KHÁC

Trang web có thể bao gồm các liên kết hoặc dẫn chiếu đến các trang web bên ngoài. Các liên kết này được cung cấp riêng để thuận tiện cho bạn và chúng tôi không có quyền kiểm soát các thủ tục và chính sách về quyền riêng tư hoặc bảo mật của các trang web của bên thứ ba. Bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp trên các trang được liên kết đều được cung cấp trực tiếp cho bên thứ ba đó và chịu sự điều chỉnh của chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyến bạn nên tự làm quen với các chính sách và thông lệ về quyền riêng tư và bảo mật của các trang web bên ngoài trước khi tiết lộ thông tin cá nhân cho họ.

TRẺ EM

Chúng tôi không cố tình thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai dưới mười ba (13) tuổi mà không có sự đồng ý của phụ huynh. Bất kỳ người nào cung cấp thông tin cá nhân của họ cho chúng tôi thông qua Trang web đều thể hiện rằng họ từ 13 tuổi trở lên. Chúng tôi yêu cầu và lưu trữ ngày sinh của người dùng để đảm bảo họ từ 13 tuổi trở lên nhưng không chia sẻ thông tin đó trừ khi người dùng chọn chia sẻ thông tin đó trên hồ sơ của người dùng. Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã thu thập thông tin từ một cá nhân dưới 13 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện các bước thích hợp nhằm giải quyết vấn đề.

THÔNG TIN LIÊN HỆ / NHÂN VIÊN BẢO VỆ DỮ LIỆU

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc khiếu nại nào về Chính sách này hoặc các biện pháp bảo mật của chúng tôi hoặc nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền và lựa chọn nào của mình theo Chính sách này hoặc luật áp dụng, vui lòng liên hệ với Nhân viên phụ trách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tại địa chỉ email sau: privacy@fonos.vn

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH NÀY

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách này. Khi thực hiện việc này, chúng tôi cũng sẽ sửa đổi “ngày cập nhật” trong Chính sách. Đối với những thay đổi đối với Chính sách này mà có thể ít hạn chế hơn một cách đáng kể việc chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, chính sách mới sẽ không áp dụng cho thông tin được thu thập trước khi thay đổi trừ khi chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn rà soát Chính sách này định kỳ để được thông báo về cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sẽ cấu thành sự đồng ý liên tục của bạn với Chính sách này và mọi cập nhật tương ứng.

Chính sách quyền riêng tư này được cập nhật lần cuối vào ngày 01 tháng 10 năm 2023